Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via MinForening ved sæsonstart dog senest den 3. danseaften i måneden.

Der udleveres vejledning hertil.

Opdateret d. 28.08.2023