Kontingent

Kontingent:


Pr. sæson (sept. - apr.)

500,00 kr.

Under 18 år

300,00 kr

Indbetaling kan ske til konto: 9570 13208336 i Danske Bank.
HUSK at skrive navn ved betaling af kontingent


Opdateret d. 07.09.2023